Βραβείο Κατηγορία Ετικέτα Φιάλη Παραγωγός
1 Grand Gold Οίνος ΔΕΟΣ Ηρακλεώτης Περικλής Παπαγεωργίου www.deos.gr